Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2OS19-2OS-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Daria Chlebek, Ryszard Ciepał, Anna Cieplok, Katarzyna Hupert-Kocurek, Mariola Jabłońska, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Małgorzata Kasprzyk, Teresa Kasprzyk-Kucewicz, Agnieszka Kompała-Bąba, Marta Kuwik, Justyna Polak, Jacek Różkowski, Hanna Rubin, Marek Ruman, Edyta Sierka, Piotr Siwek, Marek Sołtysiak, Magdalena Tarnacka, Monika Tarnawska, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 4 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,4);

- raportów z realizowanych tematów (0,2);

- sprawozdań końcowych (0,2).

- kolokwiów końcowych (0,2)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta ze specyfiką i kierunkami badań z dziedziny ochrony środowiska prowadzonych w Zespołach badawczych Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi oraz Instytutu Chemii i Instytutu Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych. W czasie zajęć laboratoryjnych student wprowadzany jest stopniowo w poszczególne zagadnienia realizowane przez powyższe jednostki a związane z badaniami środowiskowymi. Szczególną uwagę zwraca się na specyfikę metodologii badań w zakresie wybranej specjalizacji. Student uczy się różnych metod oraz ocenia ich skuteczność i wartość poznawczą. Uczy się walidacji tychże metod pod kątem ich czułości, dokładności, powtarzalności, czaso- i kosztochłonności. Pod nadzorem opiekuna ocenia możliwości wykorzystania danej metody do rozwiązania określonego problemu badawczego w naukach środowiskowych. Ćwiczy konstruowanie roboczych hipotez, a następnie projektuje możliwe scenariusze ich zweryfikowania. Jest wdrażany do samokontroli, planowania swoich działań w pracowni, dostosowywania się do harmonogramu prac w laboratorium, samodzielnego przygotowania bazy materiałowo-sprzętowej, systematycznego i starannego prowadzenia dziennika oznaczeń i całej dokumentacji prac prowadzonych w laboratorium.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.