Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2OS19-2OS-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Jacek Gorczyca, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Aldona Uziębło, Marcin Walczak, Karina Wieczorek, Wojciech Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Justyna Czaja, Izabella Franiel, Jacek Gorczyca, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Aldona Uziębło, Marcin Walczak, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Izabella Franiel, Andrzej Urbisz, Aldona Uziębło, Marcin Walczak, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Izabella Franiel, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Aldona Uziębło, Marcin Walczak, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią liczoną z ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń w trzech blokach zajęć: botanicznym, zoologicznym i ekologicznym oraz z egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w trzech blokach tematycznych - botanicznym, zoologicznym i ekologicznym w zakresie praktycznym - ćwiczenia i teoretycznym - wykłady. Ma na celu zdefiniowanie pojęcia różnorodności biologicznej we współczesnym znaczeniu. Określenie prawnych aspektów zarządzania i ochrony bioróżnorodności na świecie i w Polsce. Poznanie znaczenia dla funkcjonowania biosfery różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji przyrody oraz jej bogactwa w ujęciu krajowym i światowym. Wskazuje na zagrożenia zróżnicowania biologicznego na poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym oraz na możliwości zapobiegania ich negatywnym skutkom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)