Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie na obszrach Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2OS19-2OS-28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie na obszrach Natura 2000
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Błońska
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Jacek Gorczyca, Agnieszka Kompała-Bąba, Teresa Nowak, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia oceny z wykładu i ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną ocen z raportów (student przygotowuje 3 raporty z wizji terenowych) oraz oceny ciągłej na ćwiczeniach, przy czym waga dla oceny z raportów wynosi 0,8 a dla oceny ciągłej 0,2. Ocena z wykładu jest równoznaczna z oceną z kolokwium. Warunkiem zaliczenia modułu są pozytywne oceny cząstkowe (z 3 raportów i kolokwium).

Pełny opis:

Moduł umożliwia zapoznanie się możliwościami zgodnego z prawem gospodarowania na obszarach Natura 2000, daje wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy konkretnej sytuacji gospodarowania na wybranych obszarach Natura 2000 oraz zaproponowania najlepszego rozwiązanie gospodarowania zgodnego z aktualnymi aktami prawnymi.

Uwagi:

Zajęcia rozpoczynają się 6 października 2020 r. 9, 16 i 23 października 2020 r. odbędą się zajęcia terenowe. . Wykłady odbywają się on line w dniach 6.10 do 17.11 ćwiczenia stacjonarne w dniach 17 i 24 listopada (on line).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)