Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-WSSW21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Wykład

• Podstawy

• Geneza współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Etapy rozwoju do układu z Schengen.

• Układ z Schengen

2. Wykład

• Instytucje Unii Europejskiej w zakresie sprawiedliwości i bezpieczeństwa

• Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości

3. Wykład

• Polityka migracyjna w Unii Europejskiej (polityka azylowa, wizowa)

4. Wykład

• Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w UE

5. Wykład

• Pozostałe informacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w UE

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1. Wykład

• Podstawy

• Geneza współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Etapy rozwoju do układu z Schengen.

• Układ z Schengen

2. Wykład

• Instytucje Unii Europejskiej w zakresie sprawiedliwości i bezpieczeństwa

• Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości

3. Wykład

• Polityka migracyjna w Unii Europejskiej (polityka azylowa, wizowa)

4. Wykład

• Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w UE

5. Wykład

• Pozostałe informacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w UE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)