Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Social media marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-KM9-20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Social media marketing
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Aktywność i przygotowanie do zajęć (30%)

2. Opracowanie raportu prezentującego zaprojektowaną kampanię marketingową (praca grupowa) (70%)
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań marketingowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi organizacjim w dobie gospodarki elektronicznej, jak również wyposażenie ich w kompetencje etyczne działania w mediach społecznościowych.

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. W teoretycznej możliwe są dyskusje ze studentami, w praktycznej prowadzący zajęcia pokazuje obsługę danych narzędzi marketingowych lub studenci wykonują zadanie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)