Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-TI19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kantyka
Prowadzący grup: Zbigniew Kantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

• bieżąca ocena wykonywanych ćwiczeń praktycznych

• frekwencja na zajęciach (maja one bowiem charakter laboratorium)

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony wybranym problemom związanym z korzystaniem z komputera osobistego i oprogramowania (z uwzględnieniem faktu, iż studenci posiadają już podstawowe umiejętności w tym zakresie).

Uwagi:

Laboratorium realizowane w pracowni komputerowej lub – w przypadku koniecznym – on-line na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kantyka
Prowadzący grup: Zbigniew Kantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

• bieżąca ocena wykonywanych ćwiczeń praktycznych

• frekwencja na zajęciach (maja one bowiem charakter laboratorium)

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony wybranym problemom związanym z korzystaniem z komputera osobistego i oprogramowania (z uwzględnieniem faktu, iż studenci posiadają już podstawowe umiejętności w tym zakresie).

Uwagi:

Laboratorium realizowane w pracowni komputerowej lub – w przypadku koniecznym – on-line na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie ocen uzyskanych z dwóch prac zaliczeniowych. (80%)

Oceniana jest także jakość i terminowość wykonania zadań przekazywanych przez prowadzącego w trakcie każdych zajęć, (20%)

Pełny opis:

Przedmiot Technologia Informacyjna ma na celu zaznajomienie Studentów z obsługą komputera oraz obsługi pakietu biurowego MS Office. Pierwsze zajęcia będą wykorzystywać edytor tekstu. Wytłumaczone będą podstawowe funkcje związane z edycją tekstu, jego formatowaniem, praca ze stylami akapitów (tworzenie i modyfikowanie), wstawianie i obróbka grafik, tabel i wykresów, ich

opisywanie czy wstawianie indeksów i spisów takich jak spis treści. Kolejnym tematem zajęć będzie aplikacja arkusza kalkulacyjnego. Na tych zajęciach Student nauczy się obsługi i podstawowych funkcji tej aplikacji, tworzenia tabel i zestawień danych liczbowych, ich graficznego przedstawienia w formie wykresów oraz ich modyfikowania i wyszukiwania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)