Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PC-MJS-PS3-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Anna Kurzeja, Marta Niemiec, Sabina Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z proseminarium

Pełny opis:

Moduł proseminarium umożliwia studentom i studentkom utrwalenie i zwiększenie wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych poprzez przygotowanie projektu badawczego, rozwijanie ciekawości badawczej, kształtowanie warsztatu badacza. Studenci poznają standardy realizowania badań naukowych, środowisko badawcze, zasady etyki w badań społecznych. Doskonalą umiejętność tworzenia narzędzi badawczych. Celem proseminarium jest przygotowanie studenta do dalszej pracy naukowo-badawczej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Agata Cabała, Anna Kurzeja, Małgorzata Łączyk, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest oceną z proseminarium

Pełny opis:

Moduł proseminarium umożliwia studentom i studentkom utrwalenie i zwiększenie wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych poprzez przygotowanie projektu badawczego, rozwijanie ciekawości badawczej, kształtowanie warsztatu badacza. Studenci poznają standardy realizowania badań naukowych, środowisko badawcze, zasady etyki w badań społecznych. Doskonalą umiejętność tworzenia narzędzi badawczych. Celem proseminarium jest przygotowanie studenta do dalszej pracy naukowo-badawczej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Agata Cabała, Violetta Rodek, Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)