Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PC-MJS-PS3-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną 1
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zastosowane metody oceny: test pisemny, opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, prezentacja wybranej metody pracy. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń (ocena z projektu indywidualnego i aktywności) oraz ocena z egzaminu. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z ćwiczeń lub egzaminu należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena niedostateczna jest brana jako składowa do wyliczenia średniej oceny z modułu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie sylwetki osób z umiarkowaną i znaczna niepełnosprawnością intelektualna oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej z ta grupą osób z niepełnosprawnością. W szczególności:

- Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

- Diagnoza pedagogiczna określająca stan potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży głębiej niepełnosprawnych intelektualnie,

- System edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

- Cele zadania oraz organizacja szkoły specjalnej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

- Analiza podstawy programowej,

- Rola i miejsce poszczególnych przedmiotów w procesie edukacji,

- Planowanie pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej,

- Metody i techniki nauczania,

- Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

- Sposoby oceniania osiągnięć uczniów,

- Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców,

- Możliwości integracji społecznej i edukacyjnej osób z umiarkowaną i ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.