Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł do wyboru PPWTT- Moja Maszyna Marzeń czyli aktywności teatralne i parateatralne dla dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJS-PPIW3-MDW3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł do wyboru PPWTT- Moja Maszyna Marzeń czyli aktywności teatralne i parateatralne dla dzieci
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Godawa
Prowadzący grup: Joanna Godawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie:

obecności na zajęciach,

aktywności własnej dotyczącej organizowania i prowadzenia działań praktyczno-metodycznych

pracy pisemnej z zakresu działań teatralnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Pełny opis:

Ideą przewodnią przedmiotu jest wprowadzenie do podejmowania aktywności teatralnych z grupami dzieci w przedszkolu i w klasach początkowych szkoły podstawowej zgodnie oraz rozróżnienie podstawowych pojęć związanych z teatrem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)