Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJS2-PPIW-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Małgorzata Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalona zostanie na postawie średniej arytmetycznej z wykładu (50%) i ćwiczeń (50%).

Pełny opis:

Moduł edukacji polonistycznej obejmuje treści zawierające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne nauczycielowi do realizacji edukacji polonistycznej i do realizacji zadań z zakresu stymulacji aktywności werbalnej dziecka. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy z zakresu psychologii rozwoju języka, gramatyki opisowej języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym, pragmatyki językowej oraz umiejętności metodyczno-dydaktycznych a także utrwalenia cech postawy, które warunkowałyby sprawną i wartościową pracę nauczyciela przedszkola i klas I-III w aspekcie zadań metodycznych, wynikających z polonistycznych treści kształcenia. Treści zawarte w module zawierają komponent wiedzy niezbędnej do realizacji zadań metodycznych a także komponent praktycznych działań nauczycielskich. Celem modułu jest przygotowanie studenta do kształcenia językowego dziecka w zakresie czytania, pisania, mówienia i słuchania na początkowym etapie kształcenia.

Uwagi:

Bardzo ważnym elementem integrującym przygotowanie do zawodu nauczyciela będą równolegle prowadzone praktyki pedagogiczne w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Małgorzata Mnich, Eugeniusz Szymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student powinien wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki edukacji polonistycznej, a także odpowiednio dobrać i ocenić przydatność zastosowanych procedur, materiałów i środków dydaktycznych.

Oceniana będzie umiejętność właściwego przygotowania prac projektowych (pisemnych) oraz pomysłowość i różnorodność w planowaniu sytuacji dydaktycznych.


Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów w zajęciach ćwiczeniowych, a także podejmowaniu dyskusji oraz umiejętności merytorycznego argumentowania i krytycznego analizowania wybranych projektów edukacyjnych nt. Przekład intersemiotyczny w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, prezentowanych na forum grupy.

Uwagi:

Istotnym elementem kształcenia kompetencji nauczycielskich będą zintegrowane z zajęciami metodycznymi praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej w klasach I-III.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Małgorzata Mnich, Eugeniusz Szymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Szymik
Prowadzący grup: Eugeniusz Szymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student powinien wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki edukacji polonistycznej, a także odpowiednio dobrać i ocenić przydatność zastosowanych procedur, materiałów i środków dydaktycznych.

Oceniana będzie umiejętność właściwego przygotowania prac projektowych (pisemnych) oraz pomysłowość i różnorodność w planowaniu sytuacji dydaktycznych.


Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów w zajęciach ćwiczeniowych, a także podejmowaniu dyskusji oraz umiejętności merytorycznego argumentowania i krytycznego analizowania wybranych projektów edukacyjnych. Przekład intersemiotyczny w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, prezentowanych na forum grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)