Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-R-S2-HISRES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bulska
Prowadzący grup: Joanna Bulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i wykładu, regularny udział w zajęciach w rzeczywistym czasie trwania zajęć, jedna nieobecność dozwolona, bieżące wykonywanie zadań cząstkowych, napisanie przynajmniej na poziomie dostatecznym sprawdzianu końcowego z ćwiczeń oraz sprawdzianu z wykładu (ocena z kolokwium)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie w perspektywie dziejowej rozwoju instytucji resocjalizacyjnych tj. zakład karny, wychowawczy, opiekuńczy dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Poznanie zmian, doświadczeń i umiejętności w metodach oddziaływania resocjalizacyjnego w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych i politycznych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bulska
Prowadzący grup: Joanna Bulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)