Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-R-S2-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika penitencjarna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Front-Dziurkowska, Marcin Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu uwzględnia ocenę z egzaminu (A) oraz ocenę z ćwiczeń (B) dzieloną przez dwa według wzoru: A+B /2

Pełny opis:

W ramach realizowanego modułu słuchacze zdobędą poszerzoną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną w obszarze diagnozowania, projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, także zwalnianych z jednostek penitencjarnych.

Cele modułu:

1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami składającymi się na niezbędny zasób wiedzy o metodach i sposobach skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej,

2) zwrócenie uwagi na sytuacje trudne związane z funkcjonowaniem w instytucji o charakterze totalnym oraz na zjawisko stresu organizacyjnego pracowników instytucji penitencjarnych.

Uwagi:

Kurs wymaga znajomości podstawowych problemów więziennictwa co stanowi podstawę do pogłębionej analizy omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurczyk
Prowadzący grup: Marcin Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu uwzględnia ocenę z egzaminu ustnego (A1) plus ocenę z ćwiczeń (B) dzieloną przez dwa, według wzoru A1+B /2. W przypadku nieotrzymania pozytywnej oceny z egzaminu w terminie pierwszym A1, do oceny końcowej z modułu dolicza się ocenę z egzaminu z terminu poprawkowego A2 według wzoru A1+A2+B/3.


Egzamin ustny /czas 10 min na osobę/ w postaci krótkich pytań obejmujących treści wykładów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

W ramach realizowanego modułu słuchacze zdobędą poszerzoną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną w obszarze

diagnozowania, projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności,

także zwalnianych z jednostek penitencjarnych.

1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami składającymi się na niezbędny zasób wiedzy

o metodach i sposobach skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej,

2) uwrażliwienie na sytuacje trudne związane z funkcjonowaniem w instytucji o charakterze totalnym oraz na zjawisko

stresu organizacyjnego pracowników instytucji penitencjarnych,

3) próba ustalenia czy i w jakim stopniu system penitencjarny sprzyja readaptacji społecznej.

Uwagi:

Kurs wymaga znajomości podstawowych problemów więziennictwa co stanowi podstawę do pogłębionej analizy omawianych zagadnień.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)