Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-R-S2-WTWPiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Czerkawski, Katarzyna Front-Dziurkowska, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z ćwiczeń (końcowa ocena zaliczeniowa z ćwiczeń) oraz z wykładu (ocena z egzaminu albo ustnego na Teams albo pisemnego na Teams/Moodle). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub z wykładu, która musi zostać poprawiona w drugim terminie, będzie brana (uwzględniona) jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z problematyką wchodzącą w zakres współczesnych tendencji w profilaktyce i resocjalizacji tj. danych dot. rozmiarów i struktury przestępczości nieletnich w Polsce, strategii rozwiązywania problemów społecznych, modeli zapobiegania przestępczości, reakcji sądowych wobec nieletnich, wybranych form pomocy (wsparcia) udzielanego jednostkom zdemoralizowanym, zagrożonym niedostosowaniem oraz ich rodzinom (pochodzenia i/lub własnych) w środowisku otwartym i zamkniętym.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Głupczyk, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z ćwiczeń (ocena zaliczeniowa z ćwiczeń) oraz z wykładu (ocena z egzaminu pisemnego przeprowadzonego na platformie Moodle lub w kontakcie - w sali zajęciowej). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub z wykładu, która musi zostać poprawiona w drugim terminie, będzie brana (uwzględniona) jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z problematyką wchodzącą w zakres współczesnych tendencji w profilaktyce i resocjalizacji tj. danych dot. rozmiarów i struktury przestępczości nieletnich w Polsce, strategii rozwiązywania problemów społecznych, modeli zapobiegania przestępczości, reakcji sądowych wobec nieletnich, wybranych form pomocy (wsparcia) udzielanego jednostkom zdemoralizowanym, zagrożonym niedostosowaniem oraz ich rodzinom (pochodzenia i/lub własnych) w środowisku otwartym i zamkniętym.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)