Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe z elementami tutoringu akademickiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-SDET220
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z elementami tutoringu akademickiego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Małgorzata Domagała, Rafał Glajcar, Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Robert Radek, Tomasz Słupik, Agnieszka Turoń-Kowalska, Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Określony w sylabusie prowadzących seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności przygotowania poprawnej metodologicznie, przejrzystej i logicznej pisemnej wypowiedzi zorientowanej na opis i interpretację wybranego zagadnienia z zakresu kierunkowej problematyki studiów. Student powinien zdobyć kompetencje sformułowania problemu badawczego – postawienia pytań badawczych, selekcji właściwej metody badawczej, w końcu samodzielnego wyprowadzania wniosków z przeprowadzonych studiów. Ważnym efektem zajęć powinno być rozpoznanie przez studenta wagi i roli sumiennego oraz systematycznego podejścia do zadania precyzyjnego rozpoznania wybranego zagadnienia oraz wypracowanie postawy doceniającej wartość krytycznego podejścia w praktyce życia społecznego oraz permanentnego samodoskonalenia się.

Uwagi:

Link do strony opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/96606/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Domagała, Tomasz Słupik, Agnieszka Turoń-Kowalska, Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)