Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S2-NTIK20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kwiatkowski
Prowadzący grup: Ryszard Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjny w życiu zawodowym. Zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje zastosowanie TIK w praktyce. W ramach laboratorium uczestnicy będą rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z TIK.

Zajęcia maja charakter aktywny, podczas których studenci będą korzystać z narzędzi TIK przydatnych w życiu zawodowym.

Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił:

- tworzyć przydatne ikonografii,

- tworzyć interaktywne prezentacje i pokazy,

- tworzyć multimedialne mapy myśli,

- wykorzystać nowe technologie do tworzenia ankiet,

- wykorzystać nowe technologie do zbierania informacji zwrotnej,

- posłużyć się nowymi technologiami do sprawniejszej organizacji pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Projekt grupowy (Przygotowanie strony internetowej wraz z raportem)


Pełny opis:

Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjny w życiu zawodowym. Zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje tworzenie stron internetowych w życiu zawodowym.

Ćwiczenia polegają na zapoznaniu studentów z oprogramowaniem CMS Wordpress służącym do tworzenia stron internetowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Projekt grupowy (Przygotowanie strony internetowej wraz z raportem)


Pełny opis:

Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjny w życiu zawodowym. Zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje tworzenie stron internetowych w życiu zawodowym.

Ćwiczenia polegają na zapoznaniu studentów z oprogramowaniem CMS Wordpress służącym do tworzenia stron internetowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)