Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne mechanizmy zachowania 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-BMZ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania 1
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Łozowski
Prowadzący grup: Alina Kafel, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Uzyskanie zaliczenia końcowego z laboratorium wymaga potwierdzonej obecności na zajęciach (nieprzekroczenia trzech nieobecności) oraz zaliczenia wszystkich kolokwiów (na ocenę co najmniej 3,0). Na ocenę końcową składają się równocennie wszystkie oceny z kolokwiów oraz ewentualnych popraw (wyliczana jest średnia arytmetyczna).

Pełny opis:

Celem modułu jest przedstawienie, usystematyzowanie i ugruntowanie podstawowych wiadomości na temat koncepcji biologicznych, fizjologii człowieka, biologicznych czynników wpływających na zachowanie oraz neuroanatomii i neurobiologii. Zakres treści obejmuje zagadnienia umożliwiające zrozumienie podłoża biologicznego funkcjonowania człowieka, w tym budowy układu nerwowego, roli regulacji nerwowo-hormonalnej oraz przetwarzania informacji w układzie nerwowym. Prezentowane zagadnienia umożliwiają głębsze zrozumienie studiowanych zagadnień psychologicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie roli wiedzy biologicznej w przyszłej pracy psychologa, w tym we współpracy ze specjalistami medycyny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)