Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-NM-WdPiHMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kleszcz-Szczyrba, Teresa Sikora
Prowadzący grup: Karina Atłas, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń

Ostateczna ocena będzie ustalana wg odniesienia średniej do poniższej skali:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Pełny opis:

Zajęcia wykładowe z modułu obejmują treści pozwalające na zrozumienie miejsca i statusu współczesnej psychologii w obszarze nauki, pośród dyscyplin pokrewnych, zwłaszcza tych, które podzielają z psychologią pewien obszar odniesienia. Psychologia naukowa zostanie przybliżona i scharakteryzowana w zestawieniu z tzw. folk psychology i psychologią praktyczną.

Zasygnalizowane zostaną główne obszary zainteresowań psychologii: poznawczy, motywacyjny, emocji, społeczny, rozwojowy, a także podstawowe szkoły psychoterapeutyczne wraz z ich teoretycznym zapleczem. Obok zarysowania modeli dominujących koncepcji w ramach wymienionych obszarów, przedstawione zostaną wybrane, pojedyncze zjawiska, fenomeny czy reguły psychicznego funkcjonowania wraz z ilustracjami ich występowania.

Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu wskazanie studentom drogi dochodzenia do uznanych współcześnie koncepcji psychologicznych. Zapoznanie z historią myśli i badań psychologicznych, przeanalizowanie stosowanych metod i sposobów interpretacji danych ma na celu zapoznanie z językiem psychologii, metodologią i - co ważne - ma budować zręby umiejętności krytycznej analizy treści.

Zakłada się, że zestawienie historycznego rysu obecnego w treści ćwiczeń i współczesnych wyzwań, dylematów omówionych na zajęciach, pozwoli na wstępną orientację studentów w przedmiocie psychologii.

Uwagi:

Ze względu na specyfikę nauczania zdalnego, możliwe jest dokonywanie koniecznych dla efektywnego działania zmian ad hoc przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Karina Atłas, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń

Ostateczna ocena będzie ustalana wg odniesienia średniej do poniższej zasady:


3-3,25 dostateczny

3,5 dostateczny plus

3,75-4,25 dobry

4,5 dobry plus

4,75-5 bardzo dobry

Pełny opis:

Zajęcia wykładowe z modułu obejmują treści pozwalające na zrozumienie miejsca i statusu współczesnej psychologii w obszarze nauki, pośród dyscyplin pokrewnych, zwłaszcza tych, które podzielają z psychologią pewien obszar odniesienia. Psychologia naukowa zostanie przybliżona i scharakteryzowana w zestawieniu z tzw. folk psychology i psychologią praktyczną.

Zasygnalizowane zostaną główne obszary zainteresowań psychologii: poznawczy, motywacyjny, emocji, społeczny, rozwojowy, a także podstawowe szkoły psychoterapeutyczne wraz z ich teoretycznym zapleczem. Obok zarysowania modeli dominujących koncepcji w ramach wymienionych obszarów, przedstawione zostaną wybrane, pojedyncze zjawiska, fenomeny czy reguły psychicznego funkcjonowania wraz z ilustracjami ich występowania.

Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu wskazanie studentom drogi dochodzenia do uznanych współcześnie koncepcji psychologicznych. Zapoznanie z historią myśli i badań psychologicznych, przeanalizowanie stosowanych metod i sposobów interpretacji danych ma na celu zapoznanie z językiem psychologii, metodologią i - co ważne - ma budować zręby umiejętności krytycznej analizy treści.

Zakłada się, że zestawienie historycznego rysu obecnego w treści ćwiczeń i współczesnych ustaleń oraz związanych z nimi dylematów omówionych na zajęciach, pozwoli na wstępną orientację studentów w przedmiocie psychologii.

Uwagi:

Oceny z modułu wpisywane są do usos do końca sesji poprawkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.