Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SO-S1-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt-Ziemianek
Prowadzący grup: Anna Gibińska, Rafał Muster, Adam Omorczyk, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- Pozytywna ocena z ćwiczeń

- Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

- Ocena z egzaminu (50%)

- Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie teoretycznych podstaw polityki społecznej, zapoznanie studentów z genezą, ewolucją oraz podstawowym aparatem pojęciowym związanym ze sferą polityki społecznej Dostarczenie bazy teoretycznej umożliwia odniesienie nabytej wiedzy do sfery praktycznej polityki społecznej i jej polityk szczegółowych (zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, instytucji polityki społecznej, prawne podstawy roszczeń w stosunku do polityki społecznej państwa).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt-Ziemianek
Prowadzący grup: Monika Moskal, Rafał Muster, Yuliana Palagnyuk, Aleksandra Zając, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- Pozytywna ocena z ćwiczeń

- Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

- Ocena z egzaminu (50%)

- Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie teoretycznych podstaw polityki społecznej, zapoznanie studentów z genezą, ewolucją oraz podstawowym aparatem pojęciowym związanym ze sferą polityki społecznej Dostarczenie bazy teoretycznej umożliwia odniesienie nabytej wiedzy do sfery praktycznej polityki społecznej i jej polityk szczegółowych (zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, instytucji polityki społecznej, prawne podstawy roszczeń w stosunku do polityki społecznej państwa).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt-Ziemianek
Prowadzący grup: Rafał Muster, Aleksandra Zając, Agata Zygmunt-Ziemianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- Pozytywna ocena z ćwiczeń

- Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

- Ocena z egzaminu (50%)

- Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie teoretycznych podstaw polityki społecznej, zapoznanie studentów z genezą, ewolucją oraz podstawowym aparatem pojęciowym związanym ze sferą polityki społecznej Dostarczenie bazy teoretycznej umożliwia odniesienie nabytej wiedzy do sfery praktycznej polityki społecznej i jej polityk szczegółowych (zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, instytucji polityki społecznej, prawne podstawy roszczeń w stosunku do polityki społecznej państwa).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)