Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł: Technologia chemiczna i materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S1-5-MTCM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł: Technologia chemiczna i materiałowa
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 45 godzin więcej informacji
wykład 1, 30 godzin więcej informacji
wykład 2, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Nikola Bednarska-Adam, Karolina Kowalska, Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Justyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
wykład 1 - Egzamin
wykład 2 - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 45 godzin więcej informacji
wykład 1, 30 godzin więcej informacji
wykład 2, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Justyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
wykład 1 - Egzamin
wykład 2 - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej: Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Wszystkie oceny wchodzące w skład średniej muszą być pozytywne.

Pełny opis:

Moduł Technologia chemiczna i materiałowa ma za zadanie zapoznać studentów z rolą i znaczeniem technologii chemicznej, metodami analizy technicznej, kinetyką procesów równowagowych, syntezą związków chemicznych, otrzymywaniem polimerów, recyklingiem materiałów polimerowych oraz pomiarami podstawowych wielkości fizycznych. Studenci zapoznają się również z zagadnieniami szeroko rozumianej chemii materiałów oraz problematyką zarządzania chemikaliami. W szczególności zakres przedmiotu obejmuje poznanie budowy i właściwości materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytów oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach techniki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)