Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A - Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-2-WGPTWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A - Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot: Wybrane grupy polimerów: technologia, właściwości i zastosowania

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: przedmiotów specjalizacyjnych

Zajęcia: wykład, konwersatorium

Pełny opis:

Semestr 2013/2014 letni - należy do:

0310-CH-S2-004 - Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Piotr Babula, Marcin Libera, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


średnia ważona oceny końcowej z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Ocena końcowa modułu = 0,7 x ocena z egzaminu + 0,3 x ocena z konwersatorium.

Pełny opis:

1. Pojęcie polimeru, tworzywa sztucznego i kompozytu. Klasyfikacja polimerów

2. Synteza polimerów - rodzaje polireakcji

3. Metody polimeryzacji (w masie, w rozpuszczalniku lub zawiesinie, w

dyspersjach i na granicy faz).

4. Podstawowe właściwości polimerów i metody ich badania

5. Polimery kondensacyjne: żywice fenolowe, poliamidy, polisiloksany –

otrzymywanie, właściwości i obszary zastosowań

6. Polimery otrzymywane w poliaddycji stopniowej: poliuretany, żywice

epoksydowe – otrzymywanie, właściwości i obszary zastosowań

7. Wybrane poliolefiny, poli(chlorek winylu), polimery fluorowe, polimery

akrylowe, metakrylowe – otrzymywanie, właściwości i obszary zastosowań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)