Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-4-SMBNMIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie B
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski, Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Prezentacja ustna przygotowana samodzielnie przez studenta.

Złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W ramach modułu omawia się etapy związane z realizacją i pisaniem pracy magisterskiej, planowaniem eksperymentu. Rozwijane są zagadnienia związane z realizowanym tematem pracy magisterskiej w oparciu o zebraną literaturę przedmiotu. Omawiany jest problem badawczy pracy dyplomowej, wykorzystywane techniki instrumentalne oraz konspekt pracy magisterskiej. Końcowym etapem jest krytyczna dyskusja otrzymanych wyników i złożenie pracy dyplomowej magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Ewa Pietrasik, Mieczysław Sajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Prezentacja ustna przygotowana samodzielnie przez studenta.

Złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Moduł Seminarium magisterskie B stanowi kontynuację pierwszej części Seminarium magisterskie A.

Seminarium magisterskie B zapoznaje studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, z przygotowaniem przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy. Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawarte. Student prezentuje cele pracy i wyniki prowadzonych badań własnych. Tematyka zajęć związana jest bezpośrednio z realizowanymi tematami prac magisterskich i metodami badawczymi, które służą do ich wykonania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)