Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-FM-S1-1-19-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Libera
Prowadzący grup: Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład - Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu podstaw chemii

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Laboratorium - Sprawozdanie pisemne z każdych zajęć laboratoryjnych (zawierające datę, numer, cel ćwiczenia, opis eksperymentu, przebieg eksperymentu, obserwacje, wyniki i wnioski) oraz ocena poprawności wykonania pracy laboratoryjnej według skali ocen:

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Wkład sprawozdania w ocenę końcową – 70%.

Do końcowej oceny wlicza się również ocenę ciągłą studenta (wkład 30%).


Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu podstaw chemii ogólnej. Wykład obejmuje rozszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu chemii, wyniesionej przez studentów ze szkoły średniej, do poziomu akademickiego. Wykład umożliwi zdobycie wiedzy na temat budowy atomów, cząsteczek i związków chemicznych w kontekście podstawowych praw i zjawisk chemicznych. Zdobyta wiedza umożliwi studentom skorelowanie właściwości materii z budową chemiczną molekuł i związków chemicznych oraz przybliży podstawowe informacje z zakresu świadomego kształtowania funkcjonalności materii w oparciu o prawa chemiczne.

Na wykładach student zapozna się z następującymi zagadnieniami:

1. Podstawowe pojęcia i prawa chemii.

2. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków.

3. Budowa cząsteczek (organicznych i nieorganicznych).

4. Typy wiązań chemicznych.

5. Polarność cząsteczek.

6. Siły międzycząsteczkowe.

7. Wybrane klasy związków nieorganicznych i metody ich otrzymywania.

8. Kwasy, zasady, sole, związki amfoteryczne.

9. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity silne i słabe. Dysocjacja wody i pH.

10. Hydroliza soli. Roztwory buforowe.

11. Iloczyn rozpuszczalności.

12. Typy reakcji chemicznych.

13. Elementy energetyki, kinetyki i statyki chemicznej.

14. Nazewnictwo związków chemicznych.

15. Zarys chemii organicznej: wybrane klasy związków organicznych, związki o znaczeniu biologicznym, podstawowe przemiany związków organicznych, metody otrzymywania wybranych klas związków organicznych.

16. Zasady pracy ze związkami chemicznymi.

17. Podstawowe operacje w laboratorium chemicznym.

18. Zasady postępowania z odpadami chemicznymi.

Zajęcia laboratoryjne stanowią praktyczną część przedstawianych na wykładzie treści. Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych student jest zobowiązany przyswoić wiedze teoretyczną z danego tematu zajęć i zapoznać się z instrukcją do zajęć. Student na zajęciach zapoznaje się z podstawową techniką pracy w laboratorium, z zachowaniem bezpiecznej higieny pracy. Student poznaje zasady pracy z odczynnikami i odpadami chemicznymi. Poznaje podstawowe szkło i sprzęt używane w laboratoriach chemicznych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej związanej z wykonywaniem reakcji w probówkach, wykonywaniem reakcji z mieszaniem i ogrzewaniem lub chłodzeniem układu reakcyjnego, destylacją cieczy, ekstrakcją w układzie ciecz-ciecz czy krystalizacją substancji chemicznych z roztworu.

Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych prowadzący ma możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej studentów w formie ustnej lub pisemnej. Studenci mają obowiązek prowadzenia zeszytów laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Libera
Prowadzący grup: Karolina Bujak, Aleksandra Fabiańczyk, Marcin Libera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Libera
Prowadzący grup: Marcin Libera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.