Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-19-WAMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. matematyki /st.I st./
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sablik
Prowadzący grup: Roman Badora, Radosław Łukasik, Maciej Sablik, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny składa się z pytań. Ocena za odpowiedź jest punktowana od 0 do 5 punktów.

[0%, 30%) - ndst

[30%,50%) - dst

[50%, 60%) - +dst

[60%, 80%) - db

[80%, 90%) - +db

[90%, 100%] - bdb

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Badora
Prowadzący grup: Roman Badora, Radosław Łukasik, Dariusz Sokołowski, Radosław Wieczorek, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia konwersatorium oraz oceny z egzaminu

Pełny opis:

Moduł Wstęp do analizy matematycznej ma na celu wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami i narzędziami z zakresu podstaw analizy matematycznej. Przewiduje się realizację następujących treści programowych: wprowadzenie, ciągi i szeregi liczbowe, przestrzenie metryczne, granica i ciągłość funkcji, rachunek różniczkowy funkcji zmiennej rzeczywistej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sablik
Prowadzący grup: Roman Badora, Maciej Sablik, Dariusz Sokołowski, Radosław Wieczorek, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny składa się z pytań. Ocena za odpowiedź jest punktowana od 0 do 5 punktów.

[0%, 30%) - ndst

[30%,50%) - dst

[50%, 60%) - +dst

[60%, 80%) - db

[80%, 90%) - +db

[90%, 100%] - bdb

Pełny opis:

Moduł Wstęp do analizy matematycznej ma na celu wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami i narzędziami z zakresu podstaw analizy matematycznej. Przewiduje się realizację następujących treści programowych: wprowadzenie, ciągi i szeregi liczbowe, przestrzenie metryczne, granica i ciągłość funkcji, rachunek różniczkowy funkcji zmiennej rzeczywistej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Badora
Prowadzący grup: Roman Badora, Oleksandr Maslyuchenko, Dariusz Sokołowski, Radosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)