Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

METODYKA NAUCZANIA I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-20-METNI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: METODYKA NAUCZANIA I
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Samsel-Opalla
Prowadzący grup: Joanna Samsel-Opalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pisemne opracowywanie scenariusza (konspektu) lekcji - 40%

Prezentowanie opracowanej lekcji, omówienie istotnych jej momentów - 40%

Aktywność na zajęciach - 20%

Pełny opis:

Celem modułu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – metodyczną nauczyciela matematyki na II etapie edukacyjnym (klasy IV - VIII szkoły podstawowej) i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, dydaktyki ogólnej i dydaktyki matematyki z działaniami praktycznymi. Kształtowanie odpowiednich kompetencji dydaktycznych i metodycznych studentów odbywa się poprzez:

- opracowanie lekcji w formie scenariusza(konspektu) oraz prezentacji multimedialnej,

- prezentację przez studenta przygotowanej lekcji – omówienie doboru celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych; organizacja oraz tok lekcji,

- współdziałanie (z prowadzącym, nauczycielem oraz pozostałymi studentami) w toku planowania oraz ostatecznego przygotowania lekcji - odpowiednie reagowanie na uwagi oraz propozycje zastosowania innych rozwiązań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Cieślar, Joanna Samsel-Opalla
Prowadzący grup: Natalia Cieślar, Joanna Samsel-Opalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlegają trzy obszary:

1. Aktywność na zajęciach:

weryfikacja umiejętności konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki matematyki (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną, współdziałania (z prowadzącym zajęcia, nauczycielem szkoły ćwiczeń oraz pozostałymi studentami) w toku planowania lekcji, formułowania uwag oraz propozycji zastosowania innych rozwiązań do lekcji własnych oraz pozostałych studentów

2.Prace pisemne:

weryfikacja umiejętności planowania lekcji matematyki (II etap edukacyjny) – scenariusz (konspekt) lekcji,

3. Prezentacja opracowanej lekcji:

weryfikacja umiejętności współdziałania, samodzielnego przygotowywania i prezentowania lekcji matematyki (II etap edukacyjny), dostrzegania i poprawnego omawiania istotnych jej momentów oraz odpowiedniego reagowanie na uwagi oraz propozycje innych rozwiązań


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen w poszczególnych obszarach.

Pełny opis:

Celem modułu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-metodyczną nauczyciela matematyki na II etapie edukacyjnym (klasy IV - VIII szkoły podstawowej) i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, dydaktyki ogólnej i dydaktyki matematyki z działaniami praktycznymi. Kształtowanie odpowiednich kompetencji dydaktycznych i metodycznych studentów odbywa się poprzez:

- opracowanie lekcji w formie scenariusza(konspektu) oraz prezentacji multimedialnej,

- prezentację przez studenta przygotowanej lekcji – omówienie doboru celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych; organizacja oraz tok lekcji,

- współdziałanie (z prowadzącym, nauczycielem oraz pozostałymi studentami) w toku planowania oraz ostatecznego przygotowania lekcji - odpowiednie reagowanie na uwagi oraz propozycje zastosowania innych rozwiązań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.