Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM DYPLOMOWE I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-20-SEMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE I
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - 5 SEM. MATEMATYKI (ZM/N/F/T)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczerba-Zubek
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Paweł Błaszczyk, Anna Brzeska, Radosław Czaja, Łukasz Dawidowski, Paweł Gładki, Maria Górnioczek, Sylwia Kania, Przemysław Koprowski, Agnieszka Kulawik, Grażyna Łydzińska, Oleksandr Maslyuchenko, Andrzej Olbryś, Maciej Ślęczka, Andrzej Tomski, Marta Tyran-Kamińska, Radosław Wieczorek, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zależny od osoby oceniającej.

Pełny opis:

Moduł Seminarium dyplomowe I ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się w mowie zrozumiałym językiem matematycznym oraz precyzyjnego formułowania i uzasadniania wypowiadanych treści matematycznych, a także uświadomienie potrzeby dokształcania się. Ze względu na charakter modułu przewiduje się, że treści programowe będą dobierane indywidualnie w zależności od tematyki prac dyplomowych.

Uwagi:

Zajęcia realizowane przy wykorzystaniu platformy Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczerba-Zubek
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Anna Brzeska, Natalia Cieślar, Łukasz Dawidowski, Maria Górnioczek, Sylwia Kania, Agnieszka Kulawik, Grażyna Łydzińska, Marta Nowakowska, Andrzej Olbryś, Beata Rothkegel, Anna Rzepka, Maciej Sablik, Dariusz Sokołowski, Maciej Ślęczka, Marta Tyran-Kamińska, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zależny od osoby oceniającej.

Pełny opis:

Moduł Seminarium dyplomowe I ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się w mowie zrozumiałym językiem matematycznym oraz precyzyjnego formułowania i uzasadniania wypowiadanych treści matematycznych, a także uświadomienie potrzeby dokształcania się. Ze względu na charakter modułu przewiduje się, że treści programowe będą dobierane indywidualnie w zależności od tematyki prac dyplomowych.

Uwagi:

Zajęcia realizowane stacjonarnie lub przy wykorzystaniu platformy Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczerba-Zubek
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Anna Brzeska, Natalia Cieślar, Łukasz Dawidowski, Paweł Gładki, Maria Górnioczek, Sylwia Kania, Maria Kania-Błaszczyk, Przemysław Koprowski, Joanna Kubieniec, Agnieszka Kulawik, Radosław Łukasik, Grażyna Łydzińska, Andrzej Olbryś, Dariusz Sokołowski, Tomasz Szostok, Andrzej Tomski, Marta Tyran-Kamińska, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zależny od osoby oceniającej.

Pełny opis:

Moduł Seminarium dyplomowe I ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się w mowie zrozumiałym językiem matematycznym oraz precyzyjnego formułowania i uzasadniania wypowiadanych treści matematycznych, a także uświadomienie potrzeby dokształcania się. Ze względu na charakter modułu przewiduje się, że treści programowe będą dobierane indywidualnie w zależności od tematyki prac dyplomowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczerba-Zubek
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Anna Brzeska, Dawid Czapla, Łukasz Dawidowski, Anna Glenszczyk, Maria Górnioczek, Piotr Helbin, Sylwia Kania, Maria Kania-Błaszczyk, Joanna Kubieniec, Agnieszka Kulawik, Katarzyna Miś, Marta Nowakowska, Andrzej Olbryś, Beata Rothkegel, Anna Rzepka, Maciej Ślęczka, Rafał Tyrala, Radosław Wieczorek, Hanna Wojewódka-Ściążko, Marcin Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)