Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY: PRAWO OŚWIATOWE, PIERWSZA POMOC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-21-OPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY: PRAWO OŚWIATOWE, PIERWSZA POMOC
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Cieślar
Prowadzący grup: Natalia Cieślar, Barbara Szymańska-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na bazie:

1. oceny z części zajęć związanych z prawem oświatowym (66,6% oceny końcowej), która ustalana jest na podstawie:

- sprawdzianu pisemnego (obejmującego zakresem treść zajęć),

- zadań zleconych do wykonania studentom.

2. oceny z części zajęć dotyczących pierwszej pomocy

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat organizacji pracy szkoły oraz roli nauczyciela jako pracownika, wychowawcy i nauczyciela przedmiotu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Cieślar
Prowadzący grup: Natalia Cieślar, Barbara Szymańska-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)