Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSTĘP DO TOPOLOGII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-21-WDTOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WSTĘP DO TOPOLOGII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bielas
Prowadzący grup: Wojciech Bielas, Mateusz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena modułu jest średnią arytmetyczną ocen zaliczenia konwersatorium i egzaminu pod warunkiem, że końcowe oceny konwersatorium i egzaminu są wyższe od oceny niedostatecznej.

Jeśli otrzymana średnia jest średnią dwóch najbliższych ocen, to oceną końcową modułu jest większa z nich.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami topologii ogólnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzeska
Prowadzący grup: Anna Brzeska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena modułu ustalana jest równa ocenie zaliczeniowej, która obejmuje treści konwersatoriów i wykładów i jest ustalana w oparciu o:

- pracę własną studenta (zadania samodzielnie wykonane)

- aktywność/obecność na zajęciach

- pisemny test zaliczeniowy


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami topologii ogólnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzeska
Prowadzący grup: Anna Brzeska, Mateusz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena modułu ustalana jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i wykładu


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami topologii ogólnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)