Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRAWO OŚWIATOWE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S2-21-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRAWO OŚWIATOWE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedmioty specjalistyczne - matematyka nauczycielska /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Cieślar
Prowadzący grup: Natalia Cieślar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Należy zaliczyć test odnoszący się do zagadnień poruszanych na wykładzie, który odbędzie się 2 czerwca 2022. .


Test będzie zawierał pytania:

jednokrotnego wyboru,

wielokrotnego wyboru,

krótkiej odpowiedzi.


Punktacja na poszczególne oceny zaliczeniowe:

91% - 100% ogólnej liczby punktów za test bardzo dobry

81% - 90% ogólnej liczby punktów za test plus dobry

71% - 80% ogólnej liczby punktów za test dobry

61% - 70% ogólnej liczby punktów za test plus dostateczny

51% - 60% ogólnej liczby punktów za test dostateczny

0% - 50% ogólnej liczby punktów za test niedostateczny


Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat przepisów prawa regulujących organizację pracy szkoły oraz roli nauczyciela jako pracownika, wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w świetle tych przepisów.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)