Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-S1-PRA03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matan
Prowadzący grup: Dawid Gregorczyk, Marcin Janik, Andrzej Matan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów dwusemestralnych prowadzonych z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 3 (s. 3-6). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dotyczącym podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego regulowanego ustawami szczególnymi np. z zakresu prawa zrzeszania się, dostępu do informacji publicznej. Student zapoznawany jest z podstawami prawnymi funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacją i funkcjonowaniem na wszystkich poziomach podziału terytorialnego państwa, z formami działania, w których organy administracji wykonują swe zadania i kompetencje, a także z system kontroli funkcjonowania administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matan
Prowadzący grup: Dawid Gregorczyk, Wojciech Iskra, Marcin Janik, Andrzej Matan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią ostatecznej oceny z zaliczenia i ostatecznej oceny z egzaminu przeliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr 87 / 2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dotyczącym podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego regulowanego ustawami szczególnymi np. z zakresu prawa zrzeszania się, dostępu do informacji publicznej. Student zapoznawany jest z podstawami prawnymi funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacją i funkcjonowaniem na wszystkich poziomach podziału terytorialnego państwa, z formami działania, w których organy administracji wykonują swe zadania i kompetencje, a także z system kontroli funkcjonowania administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Gregorczyk, Andrzej Matan
Prowadzący grup: Marcin Janik, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Magdalena Strożek-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią ostatecznej oceny z zaliczenia i ostatecznej oceny z egzaminu przeliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr 87 / 2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dotyczącym podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego regulowanego ustawami szczególnymi np. z zakresu prawa zrzeszania się, dostępu do informacji publicznej. Student zapoznawany jest z podstawami prawnymi funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacją i funkcjonowaniem na wszystkich poziomach podziału terytorialnego państwa, z formami działania, w których organy administracji wykonują swe zadania i kompetencje, a także z system kontroli funkcjonowania administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matan
Prowadzący grup: Mateusz Bartoszek, Dawid Gregorczyk, Marcin Janik, Andrzej Matan, Magdalena Strożek-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matan
Prowadzący grup: Mateusz Bartoszek, Dawid Gregorczyk, Marcin Janik, Andrzej Matan, Magdalena Strożek-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)