Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-PB-S2-PKWB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne w biznesie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Michał Grudecki, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Ocena z zaliczenia stanowi 1/3, a ocena z egzaminu 2/3 wartości oceny końcowej modułu (OKM).

2. Jeśli student uzyska ostatecznie ocenę niedostateczną z egzaminu w ostatnim terminie, to ocena końcowa modułu musi być 2.0 (nie liczymy średniej).

3. Jeśli student otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu w ostatnim terminie, to ocena końcowa modułu musi być pozytywna.

4. Jeżeli student przystępował do dwóch terminów zaliczenia ocena z zaliczenia stanowi średnią arytmetyczną ocen z obydwu terminów.

5. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio do obliczenia oceny z egzaminu.

6. Jeżeli wartość obliczona na podstawie pkt. 4 lub pkt. 5 jest ułamkiem wynik zaokrąglamy w górę od wartości 0.25 lub - odpowiednio - 0.75..

7. Ocena z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę uzyskaną w II terminie. Zaliczenie (egzamin) komisyjny to nie III termin – to ponowne przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia w II terminie.
Pełny opis:

Treścią zajęć jest przedstawienie podstawowych instytucji i typizacji prawnokarnych, które dotyczą działalności gospodarczej. Studentom zostaną w szczególności przedstawione następujące zagadnienia:

1. Oszustwo w działalności gospodarczej (art. 286 k.k.), oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) oraz oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)

2. Nadużycie zaufania (art. 296 k.k.) ze szczególnym uwzględnieniem działalności spółek prawa handlowego

3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli w tym związane z doprowadzeniem do upadłości lub niewypłacalności (art. 300 - 302 kk.)oraz niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 586 k.k.) . Problematyka art. 308 kk

4. Karnoprawna ochrona wiarygodności dokumentów, oświadczeń i ogłoszeń w działalności gospodarczej (art. 270, 271, art. 587 ksh).

5. Odpowiedzialność za nieprowadzenie bądź nienależyte prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 kk, art. 77 i 78 ustawy o rachunkowości).

6. Karnoprawna ochrona systemu zamówień publicznych

7. Karnoprawna ochrona uczciwej konkurencji

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Michał Grudecki, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Ocena z zaliczenia stanowi 1/3, a ocena z egzaminu 2/3 wartości oceny końcowej modułu (OKM).

2. Jeśli student uzyska ostatecznie ocenę niedostateczną z egzaminu w ostatnim terminie, to ocena końcowa modułu musi być 2.0 (nie liczymy średniej).

3. Jeśli student otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu w ostatnim terminie, to ocena końcowa modułu musi być pozytywna.

4. Jeżeli student przystępował do dwóch terminów zaliczenia ocena z zaliczenia stanowi średnią arytmetyczną ocen z obydwu terminów.

5. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio do obliczenia oceny z egzaminu.

6. Jeżeli wartość obliczona na podstawie pkt. 4 lub pkt. 5 jest ułamkiem wynik zaokrąglamy w górę od wartości 0.25 lub - odpowiednio - 0.75..

7. Ocena z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę uzyskaną w II terminie. Zaliczenie (egzamin) komisyjny to nie III termin – to ponowne przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia w II terminie.
Pełny opis:

Treścią zajęć jest przedstawienie podstawowych instytucji i typizacji prawnokarnych, które dotyczą działalności gospodarczej. Studentom zostaną w szczególności przedstawione następujące zagadnienia:

1. Oszustwo w działalności gospodarczej (art. 286 k.k.), oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) oraz oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)

2. Nadużycie zaufania (art. 296 k.k.) ze szczególnym uwzględnieniem działalności spółek prawa handlowego

3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli w tym związane z doprowadzeniem do upadłości lub niewypłacalności (art. 300 - 302 kk.)oraz niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (art. 586 k.k.) . Problematyka art. 308 kk

4. Karnoprawna ochrona wiarygodności dokumentów, oświadczeń i ogłoszeń w działalności gospodarczej (art. 270, 271, art. 587 ksh).

5. Odpowiedzialność za nieprowadzenie bądź nienależyte prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 kk, art. 77 i 78 ustawy o rachunkowości).

6. Karnoprawna ochrona systemu zamówień publicznych

7. Karnoprawna ochrona uczciwej konkurencji

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Michał Grudecki, Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)