Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-AK-S2-4AT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia tożsamości
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Studnicki
Prowadzący grup: Grzegorz Studnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się ocena z ćwiczeń (poziom przygotowania merytorycznego i udział w dyskusji oraz praca zaliczeniowa) oraz wykładów (znajomość treści zweryfikowana egzaminem ustnym).


Student/ka ma zaznajomić się i zrozumieć zadane mu teksty, by na ich podstawie odnieść się do otaczającej go rzeczywistości kulturowej, poszukiwać oraz zreferować na zajęciach materiały ilustrujące omawiane zagadnienia z zakresu antropologii tożsamości.


Podczas egzaminu ustnego student/ka ma wykazać się znajomością treści przekazywanych w trakcie wykładów tematycznych.


Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- zapoznawanie się z literaturą przedmiotu,

- przygotowanie na zajęcia wymaganych materiałów (prezentacja treści zawartych w literaturze przedmiotu),

- przygotowanie pracy zaliczeniowej.


Temat oraz forma pracy zaliczeniowej zostanie ustalona z prowadzącym w trakcie zajęć. Ocena zależna będzie od terminowego oddania pracy, zgodności z wytycznymi, stopnia wyczerpania tematu oraz ogólnej wartości merytorycznej (skala ocen 5.0-2.0).

Pełny opis:

Zajęcia w ramach modułu antropologii tożsamości składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej. Służą one przybliżeniu wiedzy dotyczącą kulturowych komponentów, aspektów i manifestacji tożsamości, a tym samym mają pomóc poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz kompetencje studentów i studentek w zakresie zagadnień tożsamościowych, ale także wspomóc ich warsztat badań etnologicznych w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Studnicki
Prowadzący grup: Grzegorz Studnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się ocena z ćwiczeń (poziom przygotowania merytorycznego i udział w dyskusji oraz praca zaliczeniowa) oraz wykładów (znajomość treści zweryfikowana egzaminem ustnym).


Student/ka ma zaznajomić się i zrozumieć zadane mu teksty, by na ich podstawie odnieść się do otaczającej go rzeczywistości kulturowej, poszukiwać oraz zreferować na zajęciach materiały ilustrujące omawiane zagadnienia z zakresu antropologii tożsamości.


Podczas egzaminu ustnego student/ka ma wykazać się znajomością treści przekazywanych w trakcie wykładów tematycznych.


Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- zapoznawanie się z literaturą przedmiotu,

- przygotowanie na zajęcia wymaganych materiałów (prezentacja treści zawartych w literaturze przedmiotu),

- przygotowanie pracy zaliczeniowej.


Temat oraz forma pracy zaliczeniowej zostanie ustalona z prowadzącym w trakcie zajęć. Ocena zależna będzie od terminowego oddania pracy, zgodności z wytycznymi, stopnia wyczerpania tematu oraz ogólnej wartości merytorycznej (skala ocen 5.0-2.0).

Pełny opis:

Zajęcia w ramach modułu antropologii tożsamości składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej. Służą one przybliżeniu wiedzy dotyczącą kulturowych komponentów, aspektów i manifestacji tożsamości, a tym samym mają pomóc poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz kompetencje studentów i studentek w zakresie zagadnień tożsamościowych, ale także wspomóc ich warsztat badań etnologicznych w tym zakresie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)