Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-EK-S2-KSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną).

Pełny opis:

moduł ma wymiar teoretyczno-praktyczny. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie skutecznego komunikowania międzyludzkiego – interpersonalnego oraz grupowego w zróżnicowanych (środowiskowo, wiekowo) wspólnotach, organizacjach, stowarzyszeniach, instytucjach kultury i w innych podmiotach życia społecznego. Prezentowane zagadnienia szczegółowe, dotyczące podmiotów, kontekstów, zasad, mechanizmów, form, metod i narzędzi komunikacji interpersonalnej i komunikacji grupowej mają zwrócić uwagę na znaczenie procesu komunikacji dla efektywnego życia społeczno-kulturalnego oraz na konieczność rozwijania umiejętności budowania personalnych i społecznych relacji oraz kształcenia nawyków sprzyjających skutecznej komunikacji. Zagadnienie teoretyczne zostaną dopełnione działaniami praktycznymi/ ćwiczeniami warsztatowymi przygotowującymi do uczestnictwa w wystąpieniach publicznych związanych z aktywnością społeczno-kulturalną.

Uwagi:

dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach ; większa liczba nieobecności wymaga zdania na warunkach określonych przez prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.