Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-GR-SM-PGC4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki cyfrowej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hilszczańska, Jerzy Pietruczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Hilszczańska, Jarosław Skutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności twórczych w realizacjach prac graficznych z uwzględnieniem mediów cyfrowych. Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy o grafice współczesnej oraz umiejętności wykorzystania technik wypowiedzi artystycznej do projektowania autorskich dzieł w zakresie grafiki cyfrowej, w kontekście kulturowego rozwoju współczesnego człowieka.

Sposób oceny: Przegląd końcowo roczny/ końcowo semestralny (ocena i weryfikacja) prac zrealizowanych w ramach przedmiotu.

Pełny opis:

Student przygotowuje cykl prac związanych z zagadnieniami artystycznymi opierającymi się o szeroko rozumiany warsztat cyfrowy. Poprzez szeroko rozumiane medium komputerowe powinien potrafić wyrażać idee, myśli, problemy artystyczne świadczące o rozwoju osobowości twórczej w kontekście socjologicznym, politycznym i kulturowym współczesnego człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hilszczańska
Prowadzący grup: Katarzyna Hilszczańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności twórczych w realizacjach prac graficznych z uwzględnieniem mediów cyfrowych. Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy o grafice współczesnej oraz umiejętności wykorzystania technik wypowiedzi artystycznej do projektowania autorskich dzieł w zakresie grafiki cyfrowej, w kontekście kulturowego rozwoju współczesnego człowieka.

Sposób oceny: Przegląd końcowo roczny/ końcowo semestralny (ocena i weryfikacja) prac zrealizowanych w ramach przedmiotu.

Pełny opis:

Student przygotowuje cykl prac związanych z zagadnieniami artystycznymi opierającymi się o szeroko rozumiany warsztat cyfrowy. Poprzez szeroko rozumiane medium komputerowe powinien potrafić wyrażać idee, myśli, problemy artystyczne świadczące o rozwoju osobowości twórczej w kontekście socjologicznym, politycznym i kulturowym współczesnego człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bąk
Prowadzący grup: Krzysztof Bąk, Łukasz Koniuszy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)