Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-OT-S2-MPOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z prezentacji oraz projektu

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej ma umożliwić studentom zapoznanie i posługiwanie się różnymi metodami, technikami i formami znajdującymi zastosowanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W ramach przedmiotu studenci mają możliwość projektowania i realizowania zaplanowanych działań opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wcześniej założonymi celami. Zajęcia te pozwalają poznać specyfikę indywidualnego kontaktu dziecka z opiekunem-wychowawcą i społecznego z grupą wychowawczą. Stanowią one przygotowanie studenta do kształtowania i doskonalenia własnego, szeroko rozumianego, warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z prezentacji oraz projektu

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej ma umożliwić studentom zapoznanie i posługiwanie się różnymi metodami, technikami i formami znajdującymi zastosowanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W ramach przedmiotu studenci mają możliwość projektowania i realizowania zaplanowanych działań opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wcześniej założonymi celami. Zajęcia te pozwalają poznać specyfikę indywidualnego kontaktu dziecka z opiekunem-wychowawcą i społecznego z grupą wychowawczą. Stanowią one przygotowanie studenta do kształtowania i doskonalenia własnego, szeroko rozumianego, warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)