Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy profilaktyczno-wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-OT-S2-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy profilaktyczno-wychowawcze
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Prowadzący grup: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (przygotowanie do zajęć, projekt programu profilaktyczno-wychowawczego, analiza projektów)


Pełny opis:

W ramach przedmiotu Programy profilaktyczno-wychowawcze studenci zapoznają się ze podstawami prawnymi odnoszącymi się do tworzenia i realizacji programów profilaktycznych i wychowawczych w szkole i innych placówkach. Nabędą również wiedzę z zakresu modeli teoretycznych, wyjaśniających powody zachowań zdrowotnych i przyczyny powstawania zaburzeń. Studenci zostaną zapoznani z narzędziami diagnostycznymi wykorzystywanymi w przestrzeni szkolnej do opracowania programów profilaktyczno-wychowawczych. W ramach zajęć studenci nabędą także umiejętności konstruowania oraz ewaluacji programów profilaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gaweł-Mirocha
Prowadzący grup: Anna Gaweł-Mirocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

50%- Prezentacja wybranych zachowań patologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacja wyników badań w wybranej placówce dotyczących dostrzeżonych problematycznych zachowań wśród badanych wychowanków.

40%- Projekt programu profilaktyczno-wychowawczego na podstawie diagnozy problemów wybranej placówki wychowawczo-opiekuńczej.

10%- sprawdzenie samodzielnej analizy literatury przedmiotu i zasobów Internetu dotyczącej wybranych problemów związanych z wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zachowań patologicznych wśród nich

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia zapoznanie się i analizę literatury a także zasobów Internetu dotyczących zachowań patologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, działań profilaktycznych. W trakcie zajęć studenci dokonują diagnozy wybranego środowiska w kierunku problemów dostrzeganych w nim. Przygotowują także projekt programu profilaktyczno-wychowawczego w wybranej placówce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)