Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-WIP-S2-1MEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę o swoistości edukacji wczesnoszkolnej, podstawowych środkach, metodach i formach pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Wyposaża w umiejętności związane z krytyczną oceną programów kształcenia, podręczników szkolnych oraz projektowania własnej koncepcji pracy jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Uczy szacunku do zawodu nauczyciela, jako dobrego rzemieślnika i nowatora zarazem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę o swoistości edukacji wczesnoszkolnej, podstawowych środkach, metodach i formach pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Wyposaża w umiejętności związane z krytyczną oceną programów kształcenia, podręczników szkolnych oraz projektowania własnej koncepcji pracy jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Uczy szacunku do zawodu nauczyciela, jako dobrego rzemieślnika i nowatora zarazem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)