Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka przedmiotu wychowania do życia w rodzinie cz.1 (dydaktyka przedmiotu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-WZ-N1-7MPWZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka przedmiotu wychowania do życia w rodzinie cz.1 (dydaktyka przedmiotu)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anastazja Sorkowicz
Prowadzący grup: Anastazja Sorkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Uczestnicząc w zajęciach, student zostaje zapoznany z podstawową wiedzą teoretyczną związaną z metodyką nauczania przygotowania do życia w rodzinie. Nabywa wiedzę na temat podstaw prawnych realizacji przedmiotu, stosowania różnorodnych metod i form nauczania w opracowywaniu projektu i prowadzeniu zajęć. Zdobywa umiejętności planowania zajęć zgodnie z podstawą programową, stosowanie odpowiednich metod nauczania, posługiwania się środkami dydaktycznymi, konstruowania programów i planów pracy, konstruowania narzędzi niezbędnych w realizacji programu nauczania przygotowania do życia w rodzinie.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)