Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej zaj. praktyczne (sem2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-NM-EW-PRAKT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej zaj. praktyczne (sem2)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Misik
Prowadzący grup: Maria Misik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie (raport z praktyk, frekwencja).

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności szkół podstawowych. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolne.

Uwagi:

mgr Maria Misik

maria.misik@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności szkół podstawowych. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja zajęć praktycznych prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolne.

Uwagi:

zakres i formy realizacji praktyki w zależności o d możliwości placówek szkolnych w związku z pandemią COVID-19

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Misik
Prowadzący grup: Maria Misik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)