Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klachach I-III sem.6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-NM-MET-EDTECH1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klachach I-III sem.6
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z poszczególnych etapów, sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Realizacja mini zadań w trakcie semestru. Opracowanie warsztatu zaliczeniowego. Przygotowanie eseju z zakresu tematyki przedmiotu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć technicznych na poziomie wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowanie to obejmuje zagadnienia metodyczne oraz merytoryczne: poznanie treści edukacji technicznej zawartych w podstawach programowych oraz przykładowych programach nauczania przewidzianych do realizacji w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, poznanie zasad metod, form realizacji tych treści, wyrobienie umiejętności planowania organizowania i prowadzenia zajęć. Poznanie zakresu aktualnej podstawy programowej, poznanie literatury przedmiotu, planowanie rozkładu materiału, tworzenie i modyfikacja konspektu. Poznanie współczesnych wyzwań i zagadnień związanych z procesami postępu technicznego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)