Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-NM-PESPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu w klasach I-III
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aniela Różańska
Prowadzący grup: Aniela Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z pracy praktyczno-metodycznej / projektu oraz udziału w dyskusji.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu i klasach I-III obejmuje treści zawierające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne nauczycielowi do realizacji zadań edukacji o środowisku społecznym, jego znaczeniu, elementach, przeszłości i teraźniejszości oraz sposobach wprowadzania tych informacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta takiego poziomu wiedzy merytorycznej (z nauk społecznych, historii, etnografii) i metodycznej, aby prowadzić skuteczną edukację małego dziecka w tym zakresie.

Uwagi:

Aniela Różańska, prof. UŚ dr hab.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wystawienie oceny z uwzględnieniem czynnego (aktywnego) uczestnictwa w zajęciach i na podstawie opracowanych i omówionych projektów / rozwiązań metodycznych związanych z tematyką edukacji społecznej.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu i klasach I-III obejmuje treści zawierające wiedzę, umiejętności i kompetencje

społeczne niezbędne nauczycielowi do realizacji zadań edukacji o środowisku społecznym, jego znaczeniu, elementach, przeszłości i teraźniejszości oraz sposobach wprowadzania tych informacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta takiego poziomu wiedzy merytorycznej (z nauk społecznych, historii, etnografii) i metodycznej, aby prowadzić skuteczną edukację małego dziecka w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wystawienie oceny z uwzględnieniem czynnego (aktywnego) uczestnictwa w zajęciach i na podstawie opracowanych i omówionych projektów / rozwiązań metodycznych związanych z tematyką edukacji społecznej.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu i klasach I-III obejmuje treści zawierające wiedzę, umiejętności i kompetencje

społeczne niezbędne nauczycielowi do realizacji zadań edukacji o środowisku społecznym, jego znaczeniu, elementach, przeszłości i teraźniejszości oraz sposobach wprowadzania tych informacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta takiego poziomu wiedzy merytorycznej (z nauk społecznych, historii, etnografii) i metodycznej, aby prowadzić skuteczną edukację małego dziecka w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)