Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty prokreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R1-014 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty prokreacji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla nauk o rodzinie I stopnia - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Dąbrowska-Wnuk
Prowadzący grup: Marianna Dąbrowska-Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach. Studentom proponowane jest rozliczenie się w systemie punktowym (100 punktów) - całość modułu, przy czym odpowiednia liczba punktów jest przydzielona do wykładu oraz ćwiczeń, adekwatnie do liczby godzin przewidzianych w danym cyklu nauczania.


Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.Pełny opis:

Celem przedmiotu w zakresie przekazania wiedzy jest dostarczenie studentowi wiedzy o psychologicznych aspektach prokreacji, znaczenia rodzicielstwa dla współczesnych kobiet i mężczyzn, psychologicznych aspektów ciąży prawidłowej i zagrożonej, porodu, połogu, utraty dziecka oraz niepłodności i aborcji. W zakresie umiejętności student będzie miał możliwość integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie psychologii prokreacji, będzie także rozwijał umiejętności prowadzenia rozmowy z małżonkami z problemem niepłodności. W zakresie kompetencji student będzie uwrażliwiony na potrzeby osób z problemami prokreacyjnymi.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.