Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kościół wobec rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R1-027
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kościół wobec rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Bednarski
Prowadzący grup: Damian Bednarski, Bogdan Biela, Tomasz Gwoździewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Uciecha
Prowadzący grup: Bogdan Biela, Andrzej Uciecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ pozytywna ocena z zaliczenia ćwiczeń (test)

b/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

c/ próba aktualizacji omawianych zjawisk;

d/ obecność i aktywny udział w wykładach.


a/+b/=dostateczny

a/+b/+c/=dobry

a/+b/+c/+d/=bardzo dobryPełny opis:

15 X (II tydz.) IV-V

W: Małżeństwo i rodzina w kulturze antycznej i we wczesnym chrześcijaństwie.

22 X (I tydz.) VI-IX

W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej

Ćw: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym

29 X (II tydz.) X-XI

W: Rodzina w nauczaniu Kościoła na przełomie wieków

5 XI (I tydz.) XII-XV

W: Prawda jako fundament katolickiego małżeństwa w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio – cz.I

Ćw: Małżeństwo i rodzina w Familiaris consortio – aspekty etyczne i wychowawcze – cz.I

19.XI (I tydz.) XV-XVIII

W: Prawda jako fundament katolickiej rodziny w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio – cz.II

Ćw: Małżeństwo i rodzina w Oracji do młodej wdowy Jana Chryzostoma – aspekty teologiczne i etyczne

26.XI (II tydz.) XIX-XX (test zal. Ćw.)

W: Zadania rodziny katolickiej w świecie współczesnym na podstawie Listu do Rodzin Jana Pawła II

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Biela
Prowadzący grup: Damian Bednarski, Bogdan Biela, Wojciech Kamczyk, Sławomir Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)