Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opieka nad wdową, sierotą, przybyszem i emigrantem. Caritas christiana a filantropia od starożytności do dzisiaj

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R1-074
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka nad wdową, sierotą, przybyszem i emigrantem. Caritas christiana a filantropia od starożytności do dzisiaj
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Uciecha
Prowadzący grup: Andrzej Uciecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

a/=dostateczny

a/+b/=dobry

a/+b/+c/=bardzo dobry


Pełny opis:

Wartość dóbr doczesnych w ujęciu ST i NT. Eklezjologiczne uwarunkowania dobroczynności chrześcijańskiej. Badanie genezy, kontekstu społeczno-religijnego i procesów rozwoju działalności charytatywnej i filantropijnej od starożytności do czasów nowożytnych w tym reformacji, rewolucji francuskiej, przemysłowej). Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu ideałów i wzorców caritas christiana w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych. Problematyka współpracy instytucji kościelnych i państwowych także międzynarodowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)