Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R2-024 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy coachingu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń, które są rozliczane osobno. W zależności od cyklu nauczania prowadzą go dwaj wykładowcy lub jeden wykładowca. Wówczas każdy z nich ustala własne kryteria zaliczenia przedmiotu (zazwyczaj ocenione w punktach). Łącznie na moduł składa się 100 punktów, po 50 punktów na wykład oraz ćwiczenia.

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.


Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowym warsztatem pracy coacha. Składa się on z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz 20 godzin warsztatów obejmujących pracę własną studenta. Poza tematami wprowadzającymi – genezą i typologią coachingu, studenci zapoznają się z podstawowymi elementami coachingowymi: sztuką słuchania, zadawania pytań, wyznaczania celu, organizacji spotkań oraz projektowania działań. Studenci rozwiną swoje umiejętności w obszarach: rozpoznawania przekonań i wartości, rozpoznawania potrzeb, pracy z wyobraźnią i szukania różnorodnych rozwiązań. Wtoku pracy własnej student będzie rozwijał następujące kompetencje: poznawanie wewnętrznych zasobów, wyznaczania i realizacji celów, rozwoju komunikacji prowadzonej w złożonych środowiskach, projektowania zmiany i realizacji konkretnych zadań, zwracania uwagi na swoje otoczenie i siebie. Umiejętności nabyte w trakcie tych zajęć stanowią wsparcie dla pracy asystenta rodziny, zwłaszcza w sferze pomocy osobom i rodzinom.

Uwagi:

W każdym cyklu nauczania proszę śledzić, kto prowadzi przedmiot i podążać za jego wskazówkami dydaktycznymi. W systemie USOS otrzymacie Państwo końcową ocenę z modułu, która jest uśrednioną oceną z wykładu i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot ma charakter warsztatu, dlatego obecność na nim jest obowiązkowa. Ćwiczenia w dużej części wykonywane są podczas zajęć indywidualnie lub w małych grupach. Część ćwiczeń student wykonuje w domu. Przebieg przedmiotu jest tak zaplanowany, iż nieobecność na więcej niż jednym spotkaniu pod rząd powoduje braki i nie możliwość dalszej pracy z grupą. Nie przewiduje się indywidualnego toku przeprowadzenia zajęć.

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.


Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowym warsztatem pracy coacha. Składa się on z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz 20 godzin warsztatów obejmujących pracę własną studenta. Poza tematami wprowadzającymi – genezą i typologią coachingu, studenci zapoznają się z podstawowymi elementami coachingowymi: sztuką słuchania, zadawania pytań, wyznaczania celu, organizacji spotkań oraz projektowania działań. Studenci rozwiną swoje umiejętności w obszarach: rozpoznawania przekonań i wartości, rozpoznawania potrzeb, pracy z wyobraźnią i szukania różnorodnych rozwiązań. Wtoku pracy własnej student będzie rozwijał następujące kompetencje: poznawanie wewnętrznych zasobów, wyznaczania i realizacji celów, rozwoju komunikacji prowadzonej w złożonych środowiskach, projektowania zmiany i realizacji konkretnych zadań, zwracania uwagi na swoje otoczenie i siebie. Umiejętności nabyte w trakcie tych zajęć stanowią wsparcie dla pracy asystenta rodziny, zwłaszcza w sferze pomocy osobom i rodzinom.

Uwagi:

Przebieg przedmiotu jest tak zaplanowany, iż nieobecność na więcej niż jednym spotkaniu pod rząd powoduje braki i nie możliwość dalszej pracy z grupą. Nie przewiduje się indywidualnego toku przeprowadzenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.