Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mutageneza roślin uprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-262D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mutageneza roślin uprawnych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw genetyki ogólnej i cytogenetyki,

podstaw biotechnologii, biologii komórki. Umiejętność

samodzielnej pracy z mikroskopem i mikroskopem

stereoskopowym.

Pełny opis:

WYKŁADY: Mutageneza fizyczna z wykorzystaniem różnego typu promieniowania. Urządzenia generujące promieniowanie.

Mutageneza chemiczna. Rodzaje mutagenów chemicznych.

Mutageneza insercyjna. Uszkodzenia i naprawa DNA.

Powstanie i rodzaje mutacji chromosomowych. Mechanizm

powstawania aberracji chromosomowych i metody ich

badania. Molekularne metody oceny uszkodzeń DNA – test TUNEL i test kometowy, zasada oraz wykorzystanie. Wykorzystanie strategii TILLING w hodowli roślin. Efekty somatyczne i genetyczne mutagenów chemicznych i fizycznych. Chimeryzm roślin M1, ze szczególnym uwzględnieniem chimeryzmu tkanek generatywnych i deficyt recesywnych mutacji w pokoleniu M2. Uzyskiwanie dalszych

pokoleń mutacyjnych. Zastosowanie mutagenezy w badaniach

podstawowych i w hodowli roślin. Selekcja w potomstwie

roślin rozmnażanych generatywnie i wegetatywnie. Mutacje

indukowane u roślin uprawnych i ich znaczenie ekonomiczne.

Molekularne podstawy mutacji ważnych ekonomicznie

mutantów.

ĆWICZENIA: Określenie działania różnych mutagenów

chemicznych z wykorzystaniem testów genetycznych: testów szacujących wielkość uszkodzeń somatycznych w roślinach M1, mutacji punktowych w roślinach M2. Określenie dawki krytycznej mutagenu chemicznego. Postępowanie w selekcji mutantów dla celów hodowlanych. Wykorzystanie strategii TILLING w celu identyfikacji mutacji w wybranym genie. Ocena liczby dwuniciowych pęknięć DNA poprzez elekroforezę w żelu agarozowym. Analiza aberracji chromosomowych wywołanych działaniem mutagenów fizycznych i chemicznych. Metody oceny uszkodzeń DNA w formie pęknięć- test TUNEL i kometowy.

Literatura:

Małuszynski, M., Szarejko I., Bhatia C.R., Nichterlein K., Lagoda P.J.L. 2009. Methodologies for generating variability.Part 4: Mutation techniques. In: Plant Breeding and Farmer Participation. Ceccarelli S., Guimaraes E.P., Weltzien E. (Eds.). FAO, Rome, pp: 159-194

Małuszyński M., Szarejko I., Małuszyńska J. 2003. Mutation techniques. In: Encyclopedia of Applied Plant Sciences.

Thomas B., Murphy D.J., Murray B.G. (Eds.) ElsewierAcademic Press, pp: 186-201

Maluszyński M., Szarejko I. 2005. Induced mutations in the green and gene revolution. In: In the Wake of the Double Helix: From the Green Revolution to the Gene Revolution.Tuberosa R., Phillips R.L., Gale M. (Eds.). Bologna, Italy, pp:403-425

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. 2005. Podstawy Cytogenetyki Roślin. PWN. Warszawa

Maluszynska J., Plewa M. 2003. Bioassays in Plant Cells for

Improvement of Ecosystem and Human Health. A Course

Manual. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Van Harten A.M. 1998. Mutation Breeding. Theory and Practical Applications. Cambridge University Press, UK.

Brown T.A. 2009. Genomy. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Opanowanie wiedzy z zakresu działania mutagenów chemicznych; mechanizmów powstawania uszkodzeń DNA i ich naprawy; efektów działania mutagenów w kolejnych pokoleniach traktowanych roślin i metod ich oceny, a w szczególności testów roślinnych szacujących wielkość uszkodzeń somatycznych oraz testów aberracji

chromosomowych, częstotliwości mutacji punktowych

i chromosomowych. Poznanie molekularnych metod oceny uszkodzeń

DNA po traktowaniu mutagenicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w postaci pytań o charakterze

testowym i opisowym po zakończeniu ćwiczeń i wykładów.

Ocena aktywności studenta oraz jego pracy własnej na

ćwiczeniach na podstawie kontroli wykonanych preparatów

i doświadczeń oraz ich analizy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.