Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ultrastruktura komórki eukariotycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-OE-S2-UKE01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ultrastruktura komórki eukariotycznej
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość histologii i cytologii roślin i zwierząt co najmniej na poziomie podstawowym.

Literatura:

1. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

2. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowej budowy i zasad działania różnego typu mikroskopów elektronowych; specjalistycznej wiedzy dotyczącej budowy ultrastrukturalnej poszczególnych składników komórkowych (oraz struktur pozakomórkowych) w komórkach wybranych tkanek i narządów eukariotycznych organizmów zwierzęcych i roślinnych. Praktyczna umiejętność rozpoznawania na elektronogramach danych typów komórek i struktur komórkowych oraz posiadanie umiejętności ich opisu.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia i ocena ciągła umiejętności praktycznych. Pisemne kolokwia sprawdzać będą zarówno wiedzę, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i wykładów z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Ocena ciągła zweryfikuje zaangażowanie studenta w prace laboratoryjne, zrozumienie celu podejmowanych czynności i zasad stosowanych technik badawczych. Ocenie podlega także udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych zagadnień oraz umiejętność prawidłowej analizy i interpretacji wyników (na podstawie sprawozdań).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Świątek, Anna Urbisz
Prowadzący grup: Piotr Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen aktywności własnej studenta

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Izabela Dobrowolska, Ewa Kurczyńska, Izabela Potocka, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen aktywności własnej studenta

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Kamila Godel-Jędrychowska, Ewa Kurczyńska, Karol Małota, Anna Milewska-Hendel, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen aktywności własnej studenta

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Kamila Godel-Jędrychowska, Ewa Kurczyńska, Karol Małota, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen aktywności własnej studenta

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.