Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genomika roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-RO-S2-2BT-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genomika roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- laboratorium (50%)

- egzamin pisemny (50%)

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ocen z kolokwiów cząstkowych oraz ze sprawozdania (80%) oraz średnia z ciągłej oceny umiejętności i aktywności na każdych ćwiczeniach (20%).


Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu genomiki roślin. Zapoznaje studenta z budową genomów roślinnych i ich analizą od strony struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów. Szczególny nacisk położony jest na strategie sekwencjonowania genomów oraz metody izolacji i badania ekspresji genów u roślin, a także regulacji ekspresji genów na drodze mechanizmów epigenetycznych. Student nabywa umiejętności sekwencjonowania DNA, analizy epigenomu oraz analizy ekspresji genów. Zajęcia laboratoryjne doskonalą także umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń, zarówno własnych, jak i opublikowanych w bieżących anglojęzycznych pracach naukowych.

Uwagi:

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, analizy genetycznej i biologii molekularnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Karolina Chwiałkowska, Agnieszka Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- laboratorium (50%)

- egzamin pisemny (50%)

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ocen z kolokwiów cząstkowych oraz ze sprawozdania (80%) oraz średnia z ciągłej oceny umiejętności i aktywności na każdych ćwiczeniach (20%).


Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu genomiki roślin. Zapoznaje studenta z budową genomów roślinnych i ich analizą od strony struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów. Szczególny nacisk położony jest na strategie sekwencjonowania genomów oraz metody izolacji i badania ekspresji genów u roślin, a także regulacji ekspresji genów na drodze mechanizmów epigenetycznych. Student nabywa umiejętności sekwencjonowania DNA, analizy epigenomu oraz analizy ekspresji genów. Zajęcia laboratoryjne doskonalą także umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń, zarówno własnych, jak i opublikowanych w bieżących anglojęzycznych pracach naukowych.

Uwagi:

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, analizy genetycznej i biologii molekularnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Mirosław Kwaśniewski, Joanna Morończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- laboratorium (50%)

- egzamin pisemny (50%)

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ocen z kolokwiów cząstkowych oraz ze sprawozdania (80%) oraz średnia z ciągłej oceny umiejętności i aktywności na każdych ćwiczeniach (20%).


Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu genomiki roślin. Zapoznaje studenta z budową genomów roślinnych i ich analizą od strony struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów. Szczególny nacisk położony jest na strategie sekwencjonowania genomów oraz metody izolacji i badania ekspresji genów u roślin, a także regulacji ekspresji genów na drodze mechanizmów epigenetycznych. Student nabywa umiejętności sekwencjonowania DNA, analizy epigenomu oraz analizy ekspresji genów. Zajęcia laboratoryjne doskonalą także umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń, zarówno własnych, jak i opublikowanych w bieżących anglojęzycznych pracach naukowych.

Uwagi:

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, analizy genetycznej i biologii molekularnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Mirosław Kwaśniewski, Joanna Morończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Joanna Morończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- laboratorium (50%)

- egzamin pisemny (50%)

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ocen z kolokwiów cząstkowych oraz ze sprawozdania (80%) oraz średnia z ciągłej oceny umiejętności i aktywności na każdych ćwiczeniach (20%).


Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu genomiki roślin. Zapoznaje studenta z budową genomów roślinnych i ich analizą od strony struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów. Szczególny nacisk położony jest na strategie sekwencjonowania genomów oraz metody izolacji i badania ekspresji genów u roślin, a także regulacji ekspresji genów na drodze mechanizmów epigenetycznych. Student nabywa umiejętności sekwencjonowania DNA, analizy epigenomu oraz analizy ekspresji genów. Zajęcia laboratoryjne doskonalą także umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń, zarówno własnych, jak i opublikowanych w bieżących anglojęzycznych pracach naukowych.

Uwagi:

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, analizy genetycznej i biologii molekularnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.