Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki informatyczne
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z informatyki na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych. Zapoznaje studenta z zasadami pracy systemu operacyjnego i sposobu przechowywania danych w pamięci komputera. Student nabywa umiejętności przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu labolatorium (30 godz).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach: (1) Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych i prawa autorskie. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja. Wdrożenie Office 365 Online na platformie usosweb.us.edu.pl - zakładanie konta, korzystanie z przeglądarkowych wersji aplikacji Office - Word, Excel, Power Point; (2) Tworzenie stron WWW oraz umieszczanie strony www na serwerze; (3) Tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki; (4) Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (5) Graficzna ilustracja danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (6) Obróbka danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji; (7) Statystyczna obróbka danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; (8) Prezentacja multimedialna; (9) Podstawy projektowania i tworzenia baz danych; (10) Wstęp do grafiki wektorowej.

Literatura:

Instrukcje do ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Student definiuje i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu technik informatycznych oraz praw autorskich; stosuje odpowiednie oprogramowania do redagowania dokumentu tekstowego; tworzy prezentacje multimedialne na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych; wykonuje obliczenia matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym; projektuje i tworzy bazy danych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania; wykorzystuje oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Samodzielna praca z komputerem, wykonywanie projektów na podstawie instrukcji. Na początku zajęć przeprowadzana jest krótka prezentacja, a potem każdy student, mając do dyspozycji komputer, rozwiązuje zadany problem. Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Joanna Elsner, Marcin Lipowczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągła na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych. Zapoznaje studenta z zasadami pracy systemu operacyjnego i sposobu przechowywania danych w pamięci komputera. Student nabywa umiejętności przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Uwagi:

10 ćwiczeń po 3 godz. lekcyjne prowadzone w Sali B-205 lub B-207

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Marcin Lipowczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Samodzielna praca z komputerem, wykonywanie projektów na podstawie instrukcji. Na początku zajęć przeprowadzana jest krótka prezentacja, a potem każdy student, mając do dyspozycji komputer, rozwiązuje zadany problem. Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

bdb- powyżej 90%

db 81-90%

dst 61-80%

ndst - poniżej 60%

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu labolatorium (30 godz).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach: (1) Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych i prawa autorskie. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja; (2) Prezentacja multimedialna, tworzenie obiektów i umieszczenie ich na serwerze zdalnym; (3) Tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki; (4) Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (5) Graficzna ilustracja danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (6) Obróbka danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji; (7) Podstawy projektowania i tworzenia baz danych; (8) Wstęp do grafiki wektorowej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Jerzy Karczewski, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Samodzielna praca z komputerem, wykonywanie projektów na podstawie instrukcji. Na początku zajęć przeprowadzana jest krótka prezentacja, a potem każdy student, mając do dyspozycji komputer, rozwiązuje zadany problem. Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

bdb- powyżej 90%

db 81-90%

dst 61-80%

ndst - poniżej 60%

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu labolatorium (30 godz).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach: (1) Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych i prawa autorskie. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja; (2) Prezentacja multimedialna, tworzenie obiektów i umieszczenie ich na serwerze zdalnym; (3) Tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki; (4) Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (5) Graficzna ilustracja danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (6) Obróbka danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji; (7) Podstawy projektowania i tworzenia baz danych; (8) Wstęp do grafiki wektorowej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lipowczan
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Samodzielna praca z komputerem, wykonywanie projektów na podstawie instrukcji. Na początku zajęć przeprowadzana jest krótka prezentacja, a potem każdy student, mając do dyspozycji komputer, rozwiązuje zadany problem. Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej.

bdb- powyżej 90%

db 81-90%

dst 61-80%

ndst - poniżej 60%

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu laboratorium (30 godz).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach: (1) Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych i prawa autorskie. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja. Wdrożenie Office 365 Online na platformie usosweb.us.edu.pl - zakładanie konta, korzystanie z przeglądarkowych wersji aplikacji Office - Word, Excel, Power Point; (2) Prezentacja multimedialna, tworzenie obiektów i umieszczenie ich na serwerze zdalnym; (3) Tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki; (4) Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (5) Graficzna ilustracja danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; (6) Obróbka danych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji; (7) Podstawy projektowania i tworzenia baz danych; (8) Wstęp do grafiki wektorowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.