Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy struktury Eukaryota

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy struktury Eukaryota
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Skrócony opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania podstawowych struktur i organelli komórkowych. Wyjaśnia definicję tkanki i omawia systemy klasyfikacji, pochodzenie, budowę oraz rozmieszczenie tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wskazuje związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją tkanek i organów. Zapoznaje studenta z podstawami mikroskopowej preparatyki przyżyciowej oraz obserwacji preparatów trwałych komórek i tkanek. Student uczy się posługiwania mikroskopem świetlnym oraz nabywa i rozwija umiejętność prowadzenia i dokumentowania prostych obserwacji mikroskopowych.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada wiedzę dotyczącą struktury i funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

- klasyfikuje typy tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz potrafi wyjaśnić związek między budową i funkcją tkanki; opisuje organizację organów roślinnych.

- wyjaśnia podstawowe procesy różnicowania komórek i tkanek

-stosuje podstawowe techniki preparatyki mikroskopowej, posługuje się mikroskopem świetlnym oraz identyfikuje obserwowane struktury wewnątrzkomórkowe, typy komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych

- wykazuje odpowiedzialność za własną pracę oraz sprzęt mikroskopowy i laboratoryjny, z którym pracuje oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Hasterok, Maja Orzechowska
Prowadzący grup: Robert Hasterok, Dominika Idziak-Helmcke, Karol Małota, Maja Orzechowska, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- laboratorium (0,5),

- egzaminu pisemnego (0,5).

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium.

Ocena z laboratorium stanowi średnią ważoną z dwóch sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- średniej arytmetycznej ocen z kolokwiów (0,8),

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,2).

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej składowej oceny z laboratorium.

Skala ocen (z laboratorium, egzaminu):

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61– 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów


Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Hasterok
Prowadzący grup: Robert Hasterok, Maja Orzechowska, Ewa Robaszkiewicz, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Hasterok, Maja Orzechowska
Prowadzący grup: Robert Hasterok, Dominika Idziak-Helmcke, Joanna Łusińska, Karol Małota, Maja Orzechowska, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Elwira Swadźba, Piotr Świątek, Anna Urbisz, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- laboratorium (0,5)

- egzaminu pisemnego (0,5).

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.


Ocena z laboratorium stanowi średnią ważoną:

- średniej oceny z kolokwiów (0,7),

- średniej oceny umiejętności praktycznych (0,1)

- średniej oceny z konwersatoriów (0,2).

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej składowej oceny z laboratorium.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Hasterok, Maja Orzechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Łukasz Gajda, Robert Hasterok, Karolina Hus, Dominika Idziak-Helmcke, Kamil Janelt, Paweł Kaczmarek, Florentyna Kaszuba, Joanna Łusińska, Karol Małota, Maja Orzechowska, Ewa Robaszkiewicz, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zaliczenia (50%) i egzaminu pisemnego (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 5), umiejętności praktycznych (waga 1) i odpowiedzi ustnej w trakcie konwersatoriów (waga 2).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.