Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Karcz
Prowadzący grup: Waldemar Karcz, Renata Kurtyka, Michał Ludynia, Eugeniusz Małkowski, Małgorzata Rudnicka, Krzysztof Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej.

Pełny opis:

Organizacja zajęć:

2-godzinne wykłady zgodnie z planem zajęć

4-godzinne laboratoria w sali ćwiczeń nr A241 przy Katedrze Fizjologii Roślin, zgodnie z planem zajęć

Konsultacje - w wyznaczonych przez prowadzącego godzinach.

Wymagania merytoryczne:

Znajomość treści wykładów i laboratoriów:

Znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, przygotowanie pisemnego sprawozdania, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Znajomość zakresu materiału do bieżącego laboratorium.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Karcz
Prowadzący grup: Waldemar Karcz, Eugeniusz Małkowski, Małgorzata Rudnicka, Krzysztof Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Karcz
Prowadzący grup: Zbigniew Burdach, Żaneta Gieroń, Waldemar Karcz, Renata Kurtyka, Eugeniusz Małkowski, Małgorzata Rudnicka, Agnieszka Siemieniuk, Krzysztof Sitko, Michał Szopiński, Paulina Zieleźnik-Rusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Karcz
Prowadzący grup: Żaneta Gieroń, Waldemar Karcz, Renata Kurtyka, Michał Ludynia, Eugeniusz Małkowski, Agnieszka Siemieniuk, Krzysztof Sitko, Michał Szopiński, Paulina Zieleźnik-Rusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Karcz, Renata Kurtyka
Prowadzący grup: Zbigniew Burdach, Żaneta Gieroń, Waldemar Karcz, Renata Kurtyka, Eugeniusz Małkowski, Małgorzata Rudnicka, Agnieszka Siemieniuk, Krzysztof Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz prawidłowe wypełnienie kart pracy studenta umożliwia przystąpienie do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie testu w trybie online.

Pełny opis:

Organizacja zajęć:

2-godzinne wykłady zgodnie z planem zajęć, przeprowadzane zarówno w trybie stacjonarnym, jak również online;

4-godzinne laboratoria w sali ćwiczeń nr A-241 Zespołu Fizjologii Roślin oraz w trybie online (filmy instruktażowe, wideo prezentacje przygotowane przez prowadzących z wykorzystaniem office365 oraz darmowych programów komputerowych);

2-godzinne konwersatoria zgodnie z planem zajęć, przeprowadzane w trybie online;

Konsultacje - w wyznaczonych przez prowadzącego godzinach oraz w trybie online.

Wymagania merytoryczne:

Znajomość treści wykładów, konwersatoriów i laboratoriów:

W części stacjonarnej: znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, przygotowanie pisemnego sprawozdania, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

W części online: przygotowanie przez studentów sprawozdań na podstawie wideo instruktażu oraz prezentacji PowerPoint, instrukcji oraz dostarczonych przez prowadzących wyników;

przygotowanie kart pracy z konwersatoriów;

przygotowanie do kolokwiów przeprowadzonych w trybie online.

Uwagi:

4 semestr biotechnologia (I stopnia) stacjonarne moduły obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.